Home Vítej na GRANO MUSICALIS!  |  Přihlášení  |  Pravidla  |  Nápověda
Píšeme texty
Záznamy: 1
User Image
» 23.11.06 22:38:58
Jsou lidi, pro který je d?ležitý, jestli a jak šlape muzika a text je moc nezajímá (m?že proto bejt klidn? jazykem, kterýmu nerozum?jí). Pro m? je text jádro písn?, ke kterýmu se prokousávám sladkou dužinou hudby (i když pokud hudba nešlape, pak i sebelepší text vyzní jako karikatura). Je-li text plytký, pak je ta píse? jako bonbón- chvíli chutná, ale kone?ným výsledkem jsou zkažené zuby. Fascinují m? t?eba texty, které vypadají trochu absurdn?, mluví o n??em nepodstatném a každodenním a p?itom v sob? skrývají hlubokou paralelu. Mým hudebním východiskem (ješt? za nev??ícna) je pochopení, že „sv?t je jenom hodinový hotel a m?j pokoj je studený a prázdný, a že ?erná je osmá barva duhy, a že když tma nad m?stem p?evezme moc, chce se létat, létat bez k?ídel a láska že je jako ve?ernice“. Baví m? objevovat souvislosti, odkrývat vrstvy, dekódovat tajné zprávy autor?.
Bohužel k?es?anská tvorba moc hlubokými texty neoplývá, je hodn? prvoplánová, až bych ?ekla, že chvílemi podbízí evangelium (a to ?íkám p?edevším sebekriticky). Když jsem byla mladší, co do text? se mi líbili U?edníci (i když m? iritoval vysoký hlas hlavního interpreta), ale bylo nad ?ím p?emýšlet. Nový obsah p?ineslo Žalm?m jejich zádum?ivé zpracování Oborohu.
Když píšu texty já, trpím vnit?ním p?etlakem- jako papi?ák p?ed výbuchem. Jak píšu, tak se nap?tí uvol?uje, ale katarze v?tšinou nep?ichází, spíš frustrace, že je na sv?t? další ký?. :-))))
P?eju nám všem dobré k?es?anské texty…
Tvůj komentář

»Musíš být přihlášen abys mohl vkládat komentáře!

» TITULNÍ FOTO:
Náhled obrázku Píšeme texty
» UŽIVATELÉ
Obrázek uživatele   Píšeme texty offline
» DETAILY A KONTAKT
» STATISTIKA
Články: 14
Foto: 0
Projekt GRANO SALIS NETWORK