Pravidla pro používání GRANO MUSICALIS

1. GRANO MUSICALIS slouží výhradně k prezentaci křesťanských umělců a skupin. Jinak zaměření umělci nebo skupiny zde nemohou svá díla prezentovat.

2. Registrovaní umělci nebo skupiny zde mohou prezentovat vlastní díla v plném rozsahu. Pokud se na vzniku díla podílely třetí osoby, je umělec/skupina povinen(a) zajistit si souhlas všech třetích stran, licencí a povolení k tomu potřebných (viz Podmínkami navrženými v licenčním souhlasu uživatele). Pokud tak neučiní, nese dotyčný všechny právní důsledky svého počínání. Pokud provozovatelé GRANO MUSICALIS u někoho takové jednání zjistí, mohou mu zabránit v dalším publikování.

3. Je zakázáno používat takové technické prostředky, které by ovlivnily statistiky projektu GRANO MUSICALIS. Pokud provozovatelé GRANO MUSICALIS u někoho takové jednání zjistí, mohou mu zabránit v dalším publikování.

4. Jednání uživatelů nebo umělců/skupin, které je rozporu s křesťanskou etikou je nepřípustné. Tomu, kdo se takového jednání dopustí, bude znemožněn přístup do projektu GRANO MUSICALIS.

5. Registrovaní umělci/skupiny mohou ve svém blogu zveřejňovat reklamu pouze na prodej svých děl nebo produktů s jejich uměleckou činností spojených (nástrojů, částí aparatury, reklamní předměty umělce/skupiny). Reklamy na prodej jiných produktů s uměleckou činností nespojených nejsou dovoleny. Pokud provozovatelé GRANO MUSICALIS takové jednání zjistí, mohou dotyčnému zabránit v dalším publikování.