Home Vítej na GRANO MUSICALIS!  |  Přihlášení  |  Pravidla  |  Nápověda
Píšeme texty

Píšeme texty duchovních písní

OD: Píšeme texty KDY: 14.11.06 12:09:24

Píšeme texty duchovních písní

Obsah

Úvod

1. Význam písňové tvorby pro církev

Píseň v církevním životě
Proč tvořit?
Jak začít?

2. Co potřebuji k psaní textů

Vztah k Bohu
Obdarování
  
Soustředění
   Inspirace
   Paměť
   Píseň
   Potřeba tvořit
Základní teologické povědomí
Přehled o technice psaní textů

3. Příprava materiálu

4. Psaní textů

Text na melodii
Melodie na text

5. Úpravy textu

Úpravy věcné
Úpravy formální
Úpravy kritické

6. Zásady při psaní písňových textů

Jednoduchost obsahu
Sdělnost
Srozumitelnost
Vyvarovat se rušivých asociací
Teologická správnost textu
Dobrá spolupráce s autorem melodie
Vyhledávat objektivní kritiku

7. Jak vzniká text

8. Spolupráce s realizačním týmem

Mistr zvuku
Kapelník
Vokály
Poznámky k nahrávání

9. Duchovní píseň zítra

 Úvod

OD: Píšeme texty KDY: 13.11.06 09:08:50

 

Bylo by neomluvitelné, mluvit o tom, jak psát texty duchovních písní a ono "jak" neuvést do souvislosti s širším pohledem na problémy, které se textaři pokoušejí řešit, nejen když zasednou k psacímu stolu a začnou psát, nebo když kolem něho přecházejí a skládají text v hlavě. Proto jsem do svého pohledu zahrnul mimo základní předpoklady a tvůrčí postupy a etapy textařské práce, také její periférii - vztahy a součinnost s realizačním týmem hudební skupiny.

Nebezpečí tohoto pokusu spočívá v tom, že by moje zkušenosti mohly být povýšeny na obecné pravidlo, přestože způsob práce a textařská zkušenost jsou u každého textaře jiné, a přestože moje vlastní textařská práce není natolik dobrá, aby mohla mému příkladu dodat jakoukoliv autoritu.

Nicméně je třeba dát alespoň první podnět k diskusi našich textařů, jež by vytvořila podmínky pro konfrontaci jejich pracovních postupů, a tak vyplnila nesnesitelné vakuum v této oblasti.» Více...

Píseň v církevním životě

OD: Píšeme texty KDY: 13.11.06 09:17:25

 

1. VÝZNAM PÍSŇOVÉ TVORBY PRO CÍRKEV

Píseň v církevním životě

píseň se od mluveného slova liší tím, že obsahuje emociální náboj reprezentovaný melodií. Obrací-li se píseň na posluchače stejnými slovy jako řeč, pak zasahuje širší oblasti jeho bytosti, zejména psychiku a její emociální zdroje. Píseň mobilizuje a aktivizuje ty nejskrytější rezervy lidského vnímání. Rytmus a melodie šiní slovo přitažlivější, naléhavější, krásnější. Právě pocit krásna hraje v písni důležitou roli pro uspokojování estetických potřeb posluchače. Dá se říci, že píseň je vrcholem lidské komunikace. Nelze si představit dokonalejší způsob vyjádření myšlenky.

Svědčí o tom i postavení písně v dějinách lidstva Ty nejušlechtilejčí myšlenky, pocity a prožitky, i přání, vyjadřovali lidé písní.» Více...

Proč tvořit?

OD: Píšeme texty KDY: 13.11.06 11:42:04

 

Proč tvořit?

Křesťanské církve tedy disponují nepřeberným množstvím duchovních písní. Mnohé z nich jsou pravými klenoty duchovní písňové tvorby a pokladem mateřského jazyka. Desítky písní jsou natolik oblíbeny, že si bez nich některé církevní slavnosti nedovedeme ani představit (např. Tichá noc).

Zdálo by se, že je církevní život písněmi skutečně nasycen. A tak se nabízí otázka: Proč tvořit? Je opravdu nezbytně nutné "vymýšlet" nové písně, když ty staré jsou tak krásné, zvykli jsme si na ně a sborový život si bez nich nedovedeme vůbec představit? Vždyť ty nové písně nebudou nikdy tak kvalitní, jako ty staré, osvědčené.» Více...

Jak začít?

OD: Píšeme texty KDY: 14.11.06 12:15:06

  

To je otázka, se kterou přichází nejeden adept textařského řemesla.

Osobně si myslím, že není třeba dlouho otálet a vyčkávat, ale začít co nejdříve. Každý zájemce o tuto službu by si měl vyzkoušet (a ne jednou) napsat text k nějaké písni.

Tak si nejlépe ověří své vnitřní i vnější předpoklady. Ověří si jak míru obdarování, tak i míru trpělivosti, cílevědomosti a vytrvalosti.» Více...
1  Další strana » 
Kanály GRANO MUSICALIS pro čtečku novinek FEED Reader
RSS Feed  ATOM Feed
» TITULNÍ FOTO:
Náhled obrázku Píšeme texty
» UŽIVATELÉ
Obrázek uživatele   Píšeme texty offline
» DETAILY A KONTAKT
» STATISTIKA
Články: 14
Foto: 0
Projekt GRANO SALIS NETWORK